Prof. Dr. Müge TÜRET

Iletişim:
Boğaziçi Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Kuzey Park, 307
34342 Bebek - Istanbul

turet@boun.edu.tr
+90 (212) 359 6882
• Müge Türet'in web sayfası
• Müge Türet'in özgeçmiş
Find Müge Türet's Publications on

Araştırma


Bitki Genetiği

Bitki ıslahının en önemli ilkesi yüksek verimli, abiyotik (tuzluluk, kuraklık, sıcaklık gibi) ve biyotik ( fungal ve bakterial) stres faktörlerine karşı dayanıklı, stabil bitki çeşitlerinin geliştirilmesidir. Oldukça uzun zaman, para ve iş gücü gerektiren bu ıslah çalışmaları, değişen ekolojik şartlar ve tüketici istekleri nedeni ile süreklilik gösterir. Klasik ıslah çalışması bitkilerde kombinasyon, rekombinasyon ve aranan özelliklerin fenotipik seçimine dayanır. Bitki seçimi fenotipik özellikler gözönüne alınarak yapıldığı ve bu özelliklerin fazlası ile çevresel şartlardan etkileniyor olmasından dolayı ıslah programlarında fazlası ile yanıltıcı etkisi vardır. Çevresel koşullardan etkilenmeyen genotipik özellikleri bilinen bitkiler ile ıslah çalışmalarının yapılması, günümüz modern moleküler tekniklerin kullanımı ile mümkün olmakta ve kaçınılmaz hale gelmektedir.

Bu amaçla, grubumuzun ilgi alanı, Türkiye’de tarımsal ekim alanı ve ekonomik değeri yüksek olan buğday, ayçiçeği ve kiraz gibi bitki çeşitlerinde hastalıklara (pas hastalığı ((Puccinia spp.) ve parazit bitki (Orobanche cumana) ) dayanıklılık genlerinin izolasyonu ve karakterizasyonu ile dayanıklı bitki elde etmek amaçlı gen kaynakları oluşturmaktır. Aynı zamanda bu bitkilerde DNA parmakizi analizi ve filogenetik ilişki analizinin DNA-temelli yöntemlerle yapılmasını saglamak amacı ile mikrosatelit, hastalık dayanıklılığı-spesifik SCAR, RAPD ve kloroplast-spesifik SCAR primerler ile ülkemizde yetişen bu bitki çeşitleri taranmaktadır.

Seçilmiş Yayınlar


  • Tufan HA, Taşkin BG, Maccormack R, Boyd LA, Kaya Z, Türet M. (2019) The utility of NBS-profiling for characterization of yellow rust resistance in an F6 durum wheat population. J Genet. 98:98.

  • Hiz MC, Canher B, Niron H, Turet M. (2014) Transcriptome analysis of salt tolerant common bean (Phaseolus vulgaris L.) under saline conditions.
    PLoS One 9(3):e92598. doi: 10.1371/journal.pone.0092598.

  • Caliskan M, Turet M, Cuming AC. (2004) Formation of wheat ( Triticum aestivum L.) embryogenic callus involves peroxide-generating germin-like oxalate oxidase. Planta 219(1):132-40.