MBG Hakkında

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Türkiye'nin ilk moleküler biyoloji bölümü olarak 1977'de kurulduğundan beri çeşitli alanları kapsayarak genişlemiştir. Bugün bölüm, lisans programının yanı sıra, yüksek lisans ve doktora programları da sunmaktadır. Öğretim elemanları kendi alanlarında araştırmalarını sürdürürken, öğrencilerin derslere ve araştırmalara katılımlarını desteklemektedir. Öğrenciler, gerek teorik dersler ile laboratuvar dersleri, gerekse araştırma projelerine katılarak, biyolojide sağlam bir altyapı kazanırlar. Bölümün amacı öğrencileri iyi bir araştırmacı olarak yetiştirmektir; bunun sonucunda mezunlarımızın çoğu yurt içinde ve dışında öğrenimlerini ve araştırmalarını sürdürmektedirler.

Lisans programının ilk iki yılı, öğrencilere bilimsel altyapı sağlamak amacıyla, ağırlıklı olarak matematik, fizik, kimya ve biyolojiye giriş dersleri gibi temel dersleri kapsar. Son iki yılda ise moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre biyolojisi, genetik ve laboratuvar teknikleri gibi zorunlu derslerin yanı sıra, gelişim biyolojisi, bitki genetiği, insan genetiği ve immünoloji gibi özel alanlarda seçmeli dersler de mevcuttur. Bölüm ayrıca, Matematik, Fizik, Kimya ve Kimya Mühendisliği Bölümleri ile çift anadal programı da sunmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisansüstü programı, yüksek lisans ve doktora programlarını içermektedir. Program, öğrencilerin literatür taramada deneyim kazanmalarını, deney dizayn edip uygulama becerisi edinmelerini ve hızla gelişen bu alanda bilgilerini sürekli yenilemelerini hedeflemektedir.

Bölüm özellilkle uzun yıllardır süren genetik tanı çalışmaları ile ülkenin önde gelen moleküler biyoloji ve insan moleküler genetiği araştırma kurumlarından biri konumundadır. Son dönemde araştırmalar, yeni insan geni tanımlama ve kanser, epilepsi, hemofili, nörodejeneratif hastalıklar, periferal nöropati ve talasemi gibi hastalıkların moleküler mekanizmalarını tanımlama üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bakteride translasyon mekanizmaları, sinyal iletimi, sıçan retinası gelişiminde büyüme faktörlerinin etkisi, buğdayda pasa karşı dayanıklılıktan sorumlu yeni genler, doğuştan gelen bağışıklık sinyalizasyonu ve apoptoz diğer belli başlı araştırma konularıdır.

Programa ortalama 40 lisansüstü öğrenci kayıtlı bulunmaktadır. Her yıl, 5-10 öğrenci programa kabul edilmektedir. Son 5 yıl içinde, 11 doktora öğrencisi ve 14 yüksek lisans öğrencisi derecelerini alarak mezun olmuştur.en son düzenleme tarihi: 07.12.2022