Lisans Programı


Head of Department: Nesrin Özören
Professors: Arzu Çelik, Batu Erman, Esra Battaloğlu, Nesrin Özören, Müge Türet
Associate Professors: Ibrahim Yaman, Stefan Fuss, N.C. Tolga Emre, Umut Şahin
Assistant Professors: Anıl Doğan, Necla Birgül-Iyison, Igor Kryvoruchko, Steven Footitt, Tolga Sütlü


Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Türkiye'nin ilk moleküler biyoloji bölümü olarak 1977'de kurulduğundan beri çeşitli alanları kapsayarak genişlemiştir. Bugün bölüm, lisans programının yanı sıra, yüksek lisans ve doktora programları da sunmaktadır. Öğretim elemanları kendi alanlarında araştırmalarını sürdürürken, öğrencilerin derslere ve araştırmalara katılımlarını desteklemektedir. Öğrenciler, gerek teorik dersler ile laboratuvar dersleri, gerekse araştırma projelerine katılarak, biyolojide sağlam bir altyapı kazanırlar. Bölümün amacı öğrencileri iyi bir araştırmacı olarak yetiştirmektir; bunun sonucunda mezunlarımızın çoğu yurt içinde ve dışında öğrenimlerini ve araştırmalarını sürdürmektedirler.

Lisans programının ilk iki yılı, öğrencilere bilimsel altyapı sağlamak amacıyla, ağırlıklı olarak matematik, fizik, kimya ve biyolojiye giriş dersleri gibi temel dersleri kapsar. Son iki yılda ise moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre biyolojisi, genetik ve laboratuvar teknikleri gibi zorunlu derslerin yanı sıra, gelişim biyolojisi, bitki genetiği, insan genetiği ve immünoloji gibi özel alanlarda seçmeli dersler de mevcuttur. Bölüm ayrıca, Matematik, Fizik, Kimya ve Kimya Mühendisliği Bölümleri ile çift anadal programı da sunmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı

revize program 16 Ocak 2015'te yürürlüğe girmiştir

Birinci Dönem İkinci Dönem
Kodu Ders Kredi ECTS Kodu Ders Kredi ECTS
BIO 101 Hücresel ve Moleküler Biyoloji I 3 5 BIO 102 Hücresel ve Moleküler Biyoloji II 3 5
BIO 111 Moleküler Biyolojiye Giriş 1 1 BIO 102 Hücre Biyolojisi Laboratuvarı 2 3
CHEM 103 Genel Kimya I 3 7 CHEM 104 Genel Kimya II 3 6
CHEM 109 Genel Kimya Lab 1 2 MATH 102 Analiz II 4 6
MATH 101 Analiz I 4 6 PHYS 130* Termodinamik, Dalgalar, Optik & Modern Fizik 4 7
PHYS 101* Fizik I 4 8 HSS Hum. or Sosyal Bilimler Seçmeli 3 4
16 29 19 31
Üçüncü Dönem Dördüncü Dönem
Kodu Ders Kredi ECTS Kodu Ders Kredi ECTS
BIO 201 Evrim ve Biyolojik Çeşitlilik 3 3 BIO 252 Genetik 3 3
BIO 203 / MATH 344 Biyoistatistik / İstatistik 3 5 BIO 254 Genetik Lab 3 > 6
CHEM 203 Organik Kimya Lab I 1 3 MATH 201 Analiz III 4 5
CHEM 221 Organik Kimya Araştırması 4 5 CMPE Seçmeli Bilgisayar Dersi*** 3 5
PHYS 201* Fizik III 4 6 HIST 106 / HUM 102** 3 / 4 5 / 6
HIST 105 / HUM 101** 3 / 4 5 / 6 TK 222 Türkçe 2 3
TK 221 Türkçe 2 3
20 / 21 30 / 31 18 / 19 30 / 31
Beşinci Dönem Altıncı Dönem
Kodu Ders Kredi ECTS Kodu Ders Kredi ECTS
BIO 301 Biyokimya I 4 6 BIO 302 Biyokimya II 4 6
BIO 331 Biyolojide Araştırma Teknikleri 3 6 BIO 308 Seminer I 1 2
BIO 333 Biyokimya Lab 3 6 BIO 310 Hücresel ve Moleküler Biyoloji III 4 6
BIO 353 Moleküler Genetik 4 5 BIO 322 Moleküler Biyolojide Araştırma Alanları 1 2
BIO 355 Moleküler Biyoloji Lab 3 4 BIO 342 İnsan Fizyolojisi 3 6
HTR 311 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2 3 HTR 312 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 3 5
HSS Sosyal Bilimler Seçmeli 2 3
19 30 18 30
Yedinci Dönem Sekizinci Dönem
Kodu Ders Kredi ECTS Kodu Ders Kredi ECTS
BIO 403 Bilimsel Yordam 1 2 BIO Bölüm Seçmeli Ders 3 6
BIO 407 Seminer II 2 3 BIO Bölüm Seçmeli Ders 3 6
BIO Bölüm Seçmeli Ders 3 6 HSS Sosyal Bilimleri Seçmeli Ders 3 5
Alan / Bölüm Seçmeli Ders 3 7 Serbest Seçmeli Ders 3 6
Serbest Seçmeli Ders 3 6 Alan / Bölüm Seçmeli Ders 3 7
Serbest Seçmeli Ders 3 6
15 30 15 30


Toplam Kredi: 140 / 142 240 / 242 Ders İçerikleri


* Fizik dersleri şu üç seriden seçilebilir:
Phys 101, Phys 130, Phys 201;
Phys 101, Phys 102, Phys 201, Phys 202;
Phys 121, Phys 201, Phys 202.

** HUM / HIST Seçmeli Ders:

HUM 101, HUM 102, HIST 105, HIST 106;

*** Bilgisayar Seçmeli Ders:
CMPE 150, BIO 48B veya daha ileri bir bilgisayar seçmeli ders;

**** BIO 203 dersi açıldığı dönemde MATH 344 yerine alınmalıdır